mentalkomm.huHogyan legyen ?n is sikeres? - Mentalkomm Kft.

mentalkomm.hu Profile

mentalkomm.hu

Title:Hogyan legyen ?n is sikeres? - Mentalkomm Kft.

Description:Hogyan legyen ?n is sikeres? Amikor ?n sikeres szeretne lenni, akkor azt keresse, hogyan tud m?g jobban dolgozni, m?g t?bbet tenni azoknak az ?rdek?ben, akik az ?n ?gyfelei, v?s?rl?i, kliensei.

Keywords:sikeres, siker, asszert?v kommunik?ci?, csal?di v?llalkoz?sok, medi?ci?, Mentalkomm Kft.

Discover mentalkomm.hu website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

mentalkomm.hu Information

Website / Domain: mentalkomm.hu
Website IP Address: 212.40.96.163
Domain DNS Server: prins.externet.hu,ns2.externet.hu

mentalkomm.hu Rank

Alexa Rank: 27548182
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mentalkomm.hu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,356
Daily Revenue: $3
Monthly Revenue: $111
Yearly Revenue: $1,356
Daily Unique Visitors: 342
Monthly Unique Visitors: 10,260
Yearly Unique Visitors: 124,830

mentalkomm.hu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html
Date Mon, 20 Nov 2017 01:34:59 GMT
Server Apache

mentalkomm.hu Keywords accounting

Keyword Count Percentage
sikeres 13 1.54%
siker 29 2.47%
asszert?v kommunik?ci? 2 0.74%
csal?di v?llalkoz?sok 2 0.70%
medi?ci? 3 0.40%
Mentalkomm Kft. 4 1.01%

mentalkomm.hu Similar Website

Domain WebSite Title
soulsolutions.com.au Soul Solutions Pty Ltd | Delivering custom solutions and consulting using the latest technologies
knoema.de Kostenlose Daten, Statistiken, Analysen, Visualisierungen & Informationsaustausch - knoema.com
gross-okandjou.de Willkommen auf Gross-Okandjou | Lassen Sie sich anstecken von Afrika, von Namibia, von Gross-Okandj...
mysoulinteriors.com Soul Interiors - - Design that feed the inside
njfoplodge2.com New Jersey Fraternal Order of Police Lodge No. 2 Burlington County
salvatoresbakery.com Salvatore’s Italian Bakery & Bagel Shoppe | New Hartford, NY
antirust-coating.com Anti Rust Coating, Nanopretreat, Anti Rust Chemicals Suppliers - www.antirust-coating.com
afvexoticarts.com Exotic Dance Classes | AFVExoticArts.com
ambrosius.de Ambrosius: Messeauftritte, Messebau, Eventbau, Roadshows, Public und Corporate Events
baxalta.co.jp バクスアルタ株式会社~血友病?希少疾患治療薬~
ornitho79.org Accueil
galleriadelmobilio.it Galleria del Mobilio
hotelmion.it Hotel G. Mion - Roseto degli Abruzzi
turkishcuisinechicago.com Turkish Cuisine - Chicago | View our menu, reviews & Order food online
lavishbabybaskets.com Diaper Cakes For Sale - Cheap Baby Shower Gifts
learntocarryconcealed.com CWP Fort Mill SC CCH Charlotte NC, Learn To Carry Concealed, CWP, CCH, Rock Hill SC & Charlotte NC...
printkiosk.co.uk Printers, Printing, Business Cards, Brochures, Flyers, Leaflets | Print Kiosk
smartlunch.pt SmartLunch - Homepage

mentalkomm.hu Traffic Sources Chart

mentalkomm.hu Alexa Rank History Chart

mentalkomm.hu aleax

mentalkomm.hu Html To Plain Text

Hogyan legyen ?n is sikeres? - Mentalkomm Kft. Hogyan legyen ?n is sikeres? A siker nem c?l, hanem mell?kterm?k. A munka mell?kterm?ke. Amikor ?n sikeres szeretne lenni, akkor azt keresse, hogyan tud m?g jobban dolgozni, m?g t?bbet tenni azoknak az ?rdek?ben, akik az ?n ?gyfelei, v?s?rl?i, kliensei. Korl?tlan hatalma van megv?lasztani ?s er?s?teni azokat a gondolatokat, amelyek azokat a cselekv?seket fogj?k eredm?nyezni, amelyek l?trehozz?k a k?v?nt eredm?nyt. Ez minden siker alapja. A sikernek sokf?le arca van: Egy kezd? v?llalkoz?s sz?m?ra ?ri?si siker, ha m?r az els? napokban, (hetekben, h?napokban) van bev?tele. Siker, ha n?vekszik a c?g?nk. ?ri?si siker, ha a v?ls?gos id?szakban talpon marad a v?llalkoz?sunk. De siker az is, ha a sok-sok munk?nk k?zben meg tudjuk ?rizni a csal?dunk szeretet?t, egys?g?t, a csal?di b?k?t. Siker az is, ha a c?g eljut oda, hogy a c?galap?t?, aki eddig mindent maga ir?ny?tott, ?tadhatja a gyermek?nek, rokon?nak az operat?v ir?ny?t?st, ?s j?l meg?rdemelt pihen?s?t megkezdheti. Siker, ha a vit?s k?rd?seket megfelel? kommunik?ci? alkalmaz?s?val megoldjuk. Abraham Lincoln azt mondta: ?Az igazi k?rd?s nem az, hogy sikertelen volt?l, hanem belet?r?dt?l-e a sikertelens?gbe.” ?n belet?r?d?tt a sikertelens?gbe? N?velje a sikereit asszert?v viselked?ssel, asszert?v kommunik?ci?val! A munka piac?n mindannyian ?rucikkek vagyunk. Szeretn?nk ?nmagunkat j? ?ron eladni. ?n tudja mag?r?l, hogy min?s?gi munk?t v?gez, ?s t?bb megrendel?st szeretne a c?g?nek? Magasabb poz?ci?ra v?gyik? Elismer?st szeretne kapni? T?bb p?nzt akar keresni? Sikeres v?llalkoz? akar lenni? Van megold?s: tanulja meg az ?n?rv?nyes?t? viselked?st, az ?n?rv?nyes?t? kommunik?ci?t, ?s el fog csod?lkozni azon, mennyivel sikeresebb lesz a munk?ban ?s a mag?n?letben egyar?nt. Asszert?v ?zleti kommunik?ci? ? Legyen ?n is sikeres vezet?! Mi sz?m?t ?rt?knek a vezet?i munka szempontj?b?l? jellemz?k r? a pozit?v tulajdons?gok, szem?lyis?gvon?sok, ment?lis k?pess?gek fejlett, eredm?nyesen alkalmazhat? kommunik?ci?s k?pess?gekkel rendelkezik ismeri ?s betartja az erk?lcsi krit?riumokat sikerre viszi a csoport c?ljait ?s feladatait k?pes mintak?nt szolg?lni a munkat?rsai sz?m?ra, ?s tudja mozg?s?tani ?s lelkes?teni ?ket. Vezet?i hivat?sszem?lyis?g fejleszt?s ? Legyen az ?n gyermek?b?l is sikeres v?llalkoz?! ?n ?veket, ?vtizedeket dolgozott az?rt, hogy a csal?dja meg?lhet?s?t biztos?tsa. Sikerre vitt egy vagy t?bb v?llalkoz?st, de elj?tt az id?, amikor elf?radt, ?s t?bb pihen?sre volna sz?ks?ge. Igen ?m, de kinek adja ?t (v?gleg, vagy ak?r n?h?ny h?tre, h?napra) a v?llalkoz?s vezet?s?t? Egy idegennek, vagy a saj?t gyermek?nek, rokon?nak? Sz?ve szerint a gyermek?nek szeretn? ?tadni a vezet?st, de az esz?vel tudja, hogy a gyermeke m?g nem alkalmas a feladat sikeres elv?gz?s?re. Van megold?s: vegye ig?nybe tan?csad?sunkat (coaching), ?s a gyermek?t alkalmass? tessz?k a c?gvezet?sre. Csal?di v?llalkoz?sok ? Legyen ?n is sikeres! Karrier tervez? tr?ning. El kell fogadni, hogy az ?let?nk sor?n nem elegend? egy szakma elsaj?t?t?sa, val?sz?n?leg kett?, vagy h?rom szakm?ra is sz?ks?g?nk lesz, ?gy a tanul?s az ?let ?lland? szerepl?j?v? v?lik. A tanul?s ?lland?sul?sa az ?let?nkben nem csak azt jelenti, hogy folyamatosan iskol?ba kell j?rni, ?s egyik diplom?t szerezni a m?sik ut?n, hanem azt jelenti, hogy folyamatosan n?velni kell az ?nismeret?nket, a kommunik?ci?s eszk?zt?runkat, a konfliktusmegold? m?dszereinket, az id?beoszt?s m?v?szet?t, stb. Ebbe a k?rbe tartozik az is, hogy megtanuljuk megtervezni a j?v?nket, a karrier?nket. Akkor tudunk j? ?s megval?s?that? karrier tervet k?sz?teni, ha k?pesek vagyunk a v?ltoz?sra, ha sz?mon tartjuk a c?lkit?z?sn?l a rendelkez?s?nkre ?ll? racion?lis ?s emocion?lis forr?sainkat, ?s ha felt?rk?pezz?k, hogy a c?l el?r?s?hez kik a sz?vets?geseink. Karrier tervez?s ? Vita eset?n v?lassza a gyorsabb ?s olcs?bb megold?st! Senkinek nincs v?d?olt?sa a vit?s helyzetek, konfliktusok, veszeked?sig fajul? n?zetelt?r?sek ellen. Keress?k a magunk igaz?t, s harcolunk is ?rte. De amikor nem b?runk az ?ellenf?llel”, akkor b?r?s?ghoz fordulunk, hogy d?ntse el a b?r?, hogy nek?nk van igazunk. Ez az elj?r?s azonban rendszerint ?vekig tart, sok p?nzbe ker?l, ?s m?gsem biztos, hogy a javunkra d?ntenek. Van megold?s: Ha ?n olcs?bb ?s azonnali eredm?nyt szeretne, akkor az ?n sz?m?ra a megold?s a medi?ci?. Id?t nyer, kevesebbet fizet, ?s az ellenfele nem v?lik az ellens?g?v?. Medi?ci? ? Hogyan ?ljen stressz mentesen? 55 ?ve tudjuk, hogy van pozit?v stressz, az ?gynevezett eustressz, ami serkent?leg hat a teljes?tm?ny?nkre, az alkot?k?szs?g?nkre, az ?nv?delm?nkre. A stressz menedzsment tr?ningen a szervezet?nkre ?rtalmas distresszel foglalkozunk. A stressz ?rkezhet a k?lvil?gb?l, de keletkezhet saj?t, nyugtalan?t? ?rz?sk?nt is. A stressz el?l nincs menekv?s. Ha felismeri, hogyan reag?l a szervezete a stresszre, ?s megfelel? technik?kat tanul a stressz lek?zd?s?re, meg?rizheti a testi-lelki eg?szs?g?t, sikeres munkav?llal? lehet, ?s a mag?n?lete is boldogabb lesz. V?gyni a sikerre: izgat?, bizserget?, pozit?v ?rz?s, f?lni a kudarct?l: szorongat?, negat?v ?rz?s. A kett? k?z?tt szeml?letbeli k?l?nbs?g van. Stressz menedzsment ? Ha ?n sikeres ember szeretne lenni, most cselekedjen! Mindig gondoljon arra, hogy a sikeres ember a j?v?j?ben ?l amikor tervez, ?s a jelenben, amikor cselekszik. Nem tal?lt megold?st probl?m?j?ra? K?rdezzen! K?z?sen megtal?ljuk a megold?st! Hogyan lehetek sikeres? K?rdezzen! N?v: E-mail c?m: Telefonsz?m: Mire keres megold?st: Tov?bbi inform?ci?: Cseh?k Hajnalka pszichol?gus tr?ner (06-20-353-7262) info@mentalkomm.hu ? Mentalkomm Kft. a Facebookon Kezd?lap Kezd?lap Asszert?v kommunik?ci? Vezet?i coachingok Csal?di v?llalkoz?sok Karrier tervez?se Medi?ci? Stressz menedzsment Tud?st?r Oldalt?rk?p Mentalkomm Kft. 1036 Budapest 3. ker?let, Sz?pv?lgyi ?t 1/b. 4/15. t?rk?p ? E-mail: info@mentalkomm.hu Telefon: 06-20-353-7262 (Cseh?k Hajnalka pszichol?gus) ? 2010 - 2016. ? Mentalkomm Kft. WEB design: Meniszkusz Kft.

mentalkomm.hu Whois

Domain Name: MENTALKOMM.HU